Hotărâri ale Biroului Executiv

Cu privire la instituirea Comisiei pentru elaborarea propunerilor de modificare și completare a Statutului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. 24-63 din 14.06.2019);

Cu privire la Campania de organizare și desfășurare a adunărilor/conferințelor de dare de seamă și alegeri în organizațiile sindicale, membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. 24-61 din 14.06.2019);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului de instruire a activului sindical (hotărârea nr. 24-55 din 11.06.2019);

Cu privire la menționarea cu Diploma de onoare și Insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr. 24-50 din 06.06.2019);

Cu privire la menționarea cu Diploma de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr. 24-48 din 04.06.2019);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului de instruire a activului sindical (hotărârea nr. 24-41 din 23.05.2019);

Cu privire la menționarea cu Insigna de onoare și Diploma de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr. 24-40 din 20.05.2019);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului de instruire a activului sindical (hotărârea nr. 24-38 din 20.05.2019);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului de instruire a activului sindical (hotărârea nr. 24-30 din 08.05.2019);

Cu privire la menționarea cu Insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr. 24-24 din 16.04.2019);

Cu privire la organizarea și defășurarea seminarului de instruire a activului sindical (hotărârea nr. 24-03 din 04.03.2019);

Cu privire la menționarea cu Insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr. 23-12 din 18.02.2019);

Cu privire la aprobarea listei responsabililor Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova de monitorizare și prezentare a rapoartelor anuale 2017 (hotărârea nr. 17-18 din 22.12.2017);

Cu privire la dările de seamă privind activitatea organizațiilor sindicale membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, pe anul 2017 (hotărârea nr. 17-17 din 22.12.2017);

Cu privire la convocarea ședinței în plen a Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. 17-16 din 22.12.2017);

Cu privire la abonarea organizațiilor sindicale la săptămânalul „Vocea poporului” pentru anul 2018 (hotărârea nr. 16-25 din 30 noiembrie 2017);

Cu privire la totalurile organizării odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017 (hotărârea nr. 15-49 din 28 septembrie 2017);

Cu privire la organizarea și desfășurarea Programului educațional „Formare de formatori” al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. 15-48 din 28 septembrie 2017);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului educațional, sesiunea IV, cu genericul „Parteneriatul social în sfera muncii”, specialitatea „Negociator sindical” (hotărârea nr. 15-40 din 18 septembrie 2017);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului de instruire a activului organizației sindicale a colaboratorilor Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (hotîrârea nr. 15-21 din 2 august 2017);

Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului educațional, sesiunea III, cu genericul „Parteneriatul social în sfera muncii”, specialitatea „Negociator sindical” (hotărârea nr. 15-01 din 19 iunie 2017);

Cu privire la menționarea cu insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (nr. 13-05 din 21.03.2017);

Cu privire la convocarea ședinței în plen a Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. 12-23 din 03.03.2017).

Cu privire la susținerea Campaniei „NU agresați cadrele medicale” derulată de Federația „SANITAS” din România (nr. 06-16 din 2 martie 2016);

Cu privire la desfășurarea Spartachiadei XXI a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova în anul 2016 (nr. 06-15 din 2 martie 2016);

Cu privire la Planul de repartizare a biletelor de tratament balneo-sanatorial pentru anul 2016 (nr. 06-14 din 2 martie 2016);

Cu privire la convocarea ședinței în plen a consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. 06-12 din 2 martie 2016);

Cu privire la Planul de repartizare a biletelor de tratament balneosanatorial pentru anul 2015 (nr. 25-23 din 27.02.2015);

Cu privire la Consiliul Organizației de Femei din cadrul Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova (nr. 25-22 din 27.02.2015);

Cu privire la Planul de activitate pentru organizarea și desfășurarea Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea (nr. 25-20 din 27.02.2015);

Cu privire la avizele-motivație la proiectele de acte normative (nr. 24-34 din 23 decembrie 2014);

Cu privire la abonarea organizațiilor sindicale la ziarul „Vocea poporului” pentru anul 2015 (nr. 24-33 din 23 decembrie 2014);

Cu privire la dările de seamă privind activitatea Sindicatului „Sănătatea” în anul 2014 (nr. 24-30 din 23 decembrie 2014);

Cu privire la inițiativa Sindicatului „Sănătatea” ce ține de Hotărârea comună a Ministerului Sănătății, Companieii Naționale de Asigurări în Medicină și Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova privind stabilirea cotelor minime pentru plata muncii angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în asigurările obligatorii de asistență medicală (nr. 23-67 din 17.10.2014);

Cu privire la inițiativa Sindicatului „Sănătatea” ce ține de introducerea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 23-66 din 17.10.2014);

Cu privire la aprobarea avizelor-motivație ale Sindicatului „Sănătatea” la proiectele actelor normative (nr. 23-65 din 17.10.2014);

 

Cu privire la încheierea contractelor (convențiilor) colective de muncă în conformitate cu prevederile Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2014-2017 (nr. 23-64 din 17.10.2014);

Cu privire la realizarea prevederilor Legii nr.330 din 23.12.2013 privind implimentarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare în cuantum de 1000 de lei în instituțiile medico-sanitare publice încadrate în asigurările obligatorii de sănătate, de la 01.07.2014 (nr. 23-63 din 17.10.2014);

Cu privire la Circulara Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova „Privind organizarea muncii în ture/gărzi” (nr. 23-62 din 17.10.2014);

Cu privire la Ghidul liderului de sindicat/participantului la adunările/conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor sindicale, membre ale Sindicatului „Sănătatea” (nr. 23-61 din 17.10.2014);

Cu privire la organizarea și desfășurarea adunărilor/conferințelor de dare de seamă și alegeri în organizațiile sindicale, membre ale Sindicatului „Sănătatea” (nr. 23-60 din 17.10.2014):

Cu privire la pregătirea către Congresul VI al Sindicatului „Sănătatea” (nr. 22-18 din 30.05.2014);

Cu privire la ordinele ministrului sănătății nr.1316 și nr. 1317 din 22.12.2012 (29 ianuarie 2013);

Cu privire la poziția Sindicatului „Sănătatea” la propunerile de modificare a codului muncii (16 iunie 2013);

Cu privire la organizarea sondajului de opinie privind plata pentru indicatorii de performanță (16 iunie 2013);

Cu privire la participarea Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova la Marșul de solidaritate consacrat Zilei Sindicalistului (16 iunie 2013);

Cu privire la rezultatele Spartachiadei XVIII a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova  (6 septembrie 2013);

Cu privire la Revendecările Sindicatului „Sănătatea” către Guvernul Republicii Moldova (13 septemtembrie 2013);

Cu privire la Planul de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova pentru anul 2014 (20 decembrie 2013);

Cu privire la Planul de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova pentru anul 2014 (20 decembrie 2013);

Cu privire la Planul de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova pentru anul 2013 (21 decembrie 2012);

Cu privire la avizele-motivație ale Sindicatului „Sănătatea” la proiectele actelor normative (21 decembrie 2012);

Cu privire la stabilirea contribuţiei la salariul de bază şi acordarea concediilor liderilor şi contabililor (trezorierilor) organizaţiilor sindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea” pentru anul 2013 (21 decembrie 2012).

Informații utile