Formulare

RAPORTUL STATISTIC privind efectivul sindical pe anul 2022;

Raport financiar pe anul 2022 privind executarea bugetului sindical;

RAPORT ANUAL al organizației sindicale pe anul 2022;

PLANUL FINANCIAR al veniturilor şi cheltuielilor bugetului sindical pentru anul 2023;

GRAFICUL prezentării rapoartelor anuale de activitate pe anul 2022 a organizațiilor sindicale membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

ACT DE VERIFICARE cu privire la modul de achitare, decontare şi evidenţa a cotizaţiilor sindicale, precum şi controlul asupra încasării acestora pentru anul 2022;

ACT de revizie şi control financiar al organizaţiei sindicale;

Deviz de venituri-cheltuieli;

Darea de seamă pentru odihna copiilor;

Darea de seamă bilete de tratament;

Demers pentru solicitarea ajutorului material;

Demers pentru solicitarea biletelor de tratament cu 50%;

Model de raport pentru biletele de odihnă a copiilor;

Cerere pentru a deveni membru de sindicat;

Exemplu declarație bilet balneosanatorial;

Antet.

FORMULARE NECESARE PENTRU CONVOCAREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONFERINȚELOR/ADUNĂRILOR DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

Regulamentul privind convocarea, organizarea și desfăşurarea adunărilor/conferințelor de dare de seamă şi alegeri ale organelor de conducere ale organizațiilor membre din cadrul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Organele de lucru ale adunărilor/conferințelor de dare de seamă și alegeri;

Model de scenariu pentru organizarea și desfășurarea adunării/conferinței de dare de seamă și alegeri;

Model de proces-verbal al conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri;

Model de raport de activitate;

Model de proces-verbal al ședinței Comisiei de numărare a voturilor din cadrul conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri;

Model de buletin de vot;

Model de proces-verbal al ședinței Comitetului sindical;

Model de hotărâre a conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri;

Extras din procesul verbal al conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri pentru alegerea delegatului la Congresul VII al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Extras din procesul verbal al conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri pentru alegerea membrului Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Act de decontare a surselor financiare;

Act de primire-predare a documentelor (dosarelor) privind activitatea Comitetului sindical;

Informații utile