Hotărâri ale Consiliului Republican

Cu privire la retragerea calității de membru din componența Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și confirmarea împuternicirilor noilor membri ai Consiliului (hotărârea nr. IV-01 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la delegarea în Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a reprezentantului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. IV-02 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Raportul anual – 2018 „Realizări, probleme, soluții” (hotărârea nr. IV-03 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Programul de activitate a Federației Sindicale „Sănătatea” din moldova pentru anul 2019 și Revendicările Consiliului Republican către organele de conducere ale Republicii Moldova (hotărârea nr. IV-04 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Raportul Comisiei de Cenzori a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. IV-05 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la modificarea și completarea Statutului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. IV-07 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr.II-01);

Cu privire la Raportul anual – 2016 „Realizări, probleme, soluții” și Programul de activitate al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru 2017 (hotărârea nr.II-02);

Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori a Federației Sindicale „Sănătatea” din Molodva (hotărârea nr.II-04);

Cu privire la delegarea reprezentanților Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova la Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr.II-05).

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. I-01);

Cu privire la activitatea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în anul 2015 (nr. I-02);

Cu privire la derularea Campaniei „Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova alături de tine”, cu genericul „NU agresați cadrele medicale” (nr. I-05).

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea (nr. VI-01);

Cu privire la convocarea Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova (nr. VI-02);

Cu privire la proiectul Strategiei Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova pe anii 2015-2020 (nr. VI-02);

Cu privire la proiectul Revendicărilor Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova (nr. VI-04);

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-01 din 11 aprilie 2014 „ Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-02 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la Raportul anual – 2013 și Programul de activitate ale Sindicatului „Sănătatea” pentru anii 2014-2015”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-03 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la realizarea bugetului sindical pe anul 2013 și aprobarea bugetului sindical pentru anul 2014”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-04 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la organizarea adunărilor şi conferinţelor de dare de seamă şi alegeri”.

Informații utile