Hotărâri ale Consiliului Republican

Cu privire la proiectul Programului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pe anii 2020-2025

Cu privire la retragerea calității de membru din componența Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și confirmarea împuternicirilor noilor membri ai Consiliului (hotărârea nr. IV-01 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la delegarea în Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a reprezentantului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. IV-02 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Raportul anual – 2018 „Realizări, probleme, soluții” (hotărârea nr. IV-03 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Programul de activitate a Federației Sindicale „Sănătatea” din moldova pentru anul 2019 și Revendicările Consiliului Republican către organele de conducere ale Republicii Moldova (hotărârea nr. IV-04 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la Raportul Comisiei de Cenzori a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. IV-05 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la modificarea și completarea Statutului Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr. IV-07 din 05 aprilie 2019);

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (hotărârea nr.II-01);

Cu privire la Raportul anual – 2016 „Realizări, probleme, soluții” și Programul de activitate al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru 2017 (hotărârea nr.II-02);

Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori a Federației Sindicale „Sănătatea” din Molodva (hotărârea nr.II-04);

Cu privire la delegarea reprezentanților Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova la Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (hotărârea nr.II-05).

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (nr. I-01);

Cu privire la activitatea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în anul 2015 (nr. I-02);

Cu privire la derularea Campaniei „Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova alături de tine”, cu genericul „NU agresați cadrele medicale” (nr. I-05).

Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea (nr. VI-01);

Cu privire la convocarea Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova (nr. VI-02);

Cu privire la proiectul Strategiei Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova pe anii 2015-2020 (nr. VI-02);

Cu privire la proiectul Revendicărilor Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea din Republica Moldova (nr. VI-04);

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-01 din 11 aprilie 2014 „ Cu privire la confirmarea împuternicirilor de membru al Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-02 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la Raportul anual – 2013 și Programul de activitate ale Sindicatului „Sănătatea” pentru anii 2014-2015”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-03 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la realizarea bugetului sindical pe anul 2013 și aprobarea bugetului sindical pentru anul 2014”;

Hotărârea Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, nr. V-04 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la organizarea adunărilor şi conferinţelor de dare de seamă şi alegeri”.

Informații utile