Convenția colectivă

Hotărârea „Cu privire la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021” PDF
Ordinul Ministerului Sănătății „Cu privire la punerea în aplicare a Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021” PDF
Convenția
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE DOC
CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI SĂNĂTĂŢII DOC
CAPITOLUL III. ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACŢIUNII CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ DOC
CAPITOLUL IV. UTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ DOC
CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ANGAJATORULUI ŞI SALARIATULUI DOC
CAPITOLUL VI. TIMPUL DE MUNCĂ, DE ODIHNĂ ŞI ACORDAREA CONCEDIILOR DOC
CAPITOLUL VII. SALARIZAREA ȘI NORMAREA MUNCII DOC
CAPITOLUL VIII. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ DOC
CAPITOLUL IX. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN SFERA MUNCII DOC
CAPITOLUL X. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR SINDICALE – REPREZENTANŢI AI SALARIAŢILOR DOC
CAPITOLUL XI. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ DOC
CAPITOLUL XII. HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ DOC
CAPITOLUL XIII. DISPOZIŢII FINALE DOC
Anexele
Anexa nr. 1. Contract individual de muncă DOC
Anexa nr. 2. Regulament-tip intern al Unităţii DOC
Anexa nr. 3. Lista-tip a salariaților care beneficiază de concediul de odihnă anual suplimentar plătit DOC

Anexa nr. 4. Lista funcțiilor și profesiilor care beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru munca prestată în timp de noapte

DOC
Anexa nr. 5. Lista-tip a ramurilor „Sănătate şi protecţie socială” a lucrătorilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare în mărimi fixe DOC
Anexa nr. 6. Modul de calculare a plăţii muncii suplimentare în unităţile medico-sanitare cu evidenţă globală a timpului de muncă DOC
Anexa nr. 7. Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie a sănătăţii angajaţilor din Unităţi  DOC
Anexa nr. 8. Regulament-tip privind premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor DOC
Anexa nr. 9. Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar DOC
Anexa nr. 10. Regulamentul privind modul de soluţionare a conflictelor colective de muncă şi desfăşurarea grevelor la nivel de ramură, raion/municipiu, unitate medico-sanitară, farmaceutică şi de învăţământ DOC
Anexa nr. 11. Regulamentul cu privire la vechimea în muncă în specialitate DOC

Anexa nr. 12. Regulamentul cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% raportat la fondul de salarizare al Unităţii

DOC

Anexa nr. 13. Hotărârea nr.9 din 18.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi”

DOC
Convenția colectivă + Anexele DOC

Informații utile