Proiecte avizate

Aviz-motivație la Proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016”

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor de rezidențiat (nr. 01-02/361 din 23.09.2019);

Aviz motivație la proiectul Legii pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” (06-03/355 din 16.09.2019);

Aviz-motivație la proiectul de hotărâre „Cu privire la modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală”, aprobat prin hotărârea de Guvern nr. 837/2016 (03-01/288 din 19.08.2019);

Aviz-motivație la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificărilor la anexele hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției” (03-01/286 din 15.08.2019);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 03-01/070 din 09.03,2017);

Aviz-motivație la proiectul de Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XII din 28 martie 1995 (nr. 03-01/038 din 07.02.2017);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Metodologiei acordării facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în câmpul muncii în mediul rural” (nr. 03-01/020 din 30.01.2017);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului național de manifestări consacrate Anului Nicolae Testemițanu” (nr. 03-01/004 din 04.01.2017).

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”;

Aviz-motivație la proiectul Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 (17.05.2016);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor instituții” (21.04.2016);

Aviz-motivație la proiectul ordinului Ministerului Sănătății „Cu privire la Consiliul de sănătate publică teritorial” (15.03.2016);

Aviz-motivație la proiectul Programului Național de control al cancerului în Republica Moldova pe anii 2016-2025 (04.02.2016);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2016-2020 (27.01.2016);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 386 din 14 mai 2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant” (20.10.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate” (20.10.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la organizarea Centrului de Excelență Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” (20.10.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere (10.09.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii de guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sănătate pentru anii 2016-2025” (14.09.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale”. (26.08.2015);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea și aprobarea unor hotărâri ale Guvernului (06.08.2015);

Aviz-motivație la proiectul Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialităților și calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (03.08.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sănătate pe anii 2016-2025” (15.06.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modififcarea și completarea unor acte legislative (09.06.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr.3 la hotărârea Guvernului nr. 1020 din 29 septembrie 2011” (20.05.2015);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (11.05.2014);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 (31.03.2015);

Aviz-motivație la proiectul Legii ocrotirii sănătății (09.12.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Programului unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007” (27.11.2014);

Aviz-motivație la proiectul modificărilor și completărilor ce se operează în hotărârea Guvernului nr. 928 din 13.03.2007 „Cu privire la modul de constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor publice subordonate Ministerului Sănătății” (18.11.2014);

Aviz-motivație la proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative (18.11.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 „Privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și alte și alte substanțe psihotrope” (21.10.2014);

Aviz-motivație la proiectul Legii Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență medicală (20.10.2014);

Aviz-motivație la proiectul Convenției colective (nivel național) pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 09 iulie 2004 „Timpul de muncă și timpul de odihnă” (23.09.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (12.09.2019);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin hotărârea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 (22.08.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului nr. 524 din 16.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea inginerilor cadastrali (18.08.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotătâti ale Guvernului (14.08.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din Bugetul de stat a proiectelor în domeniul sănătății publice realizate de către asociațiile obștești (14.08.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului Republicii moldova „Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 51(1) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995” (14.08.2014);

Amendamentele Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (31.07.2014);

Aviz-motivație la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea pe bază de concurs a medicilor (28.07.2014);

Aviz-motivație la proiectul Regulamentului privind transmiterea datelor medicale despre persoanele infectate cu HIV (23.07.2014);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea moficărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 298 din 13 august 2007” (09.07.2014);

Aviz-motivație la proiectul Convenției colective (nivel național) „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de atestare a salariaților din unități” (01.07.2014);

Aviz-motivație la proiectul Hotărâri Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la instruirea postuniversitară prin rezidențiat” (23.06.2014);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile până în anul 2020 (25.06.2014);

Aviz-motivație la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea strategiei eSănătate 2020” (27.06.2014);

Informații utile