Acte aprobate în parteneriat

Documente aprobate în comun cu partenerii sociali în anul 2018

 

Hotărârea cu privire la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021, încheiată între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova;

 

Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale „Cu privire la punerea în aplicare a Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021.

 

Documente aprobate în comun cu partenerii sociali în anul 2015

 

CIRCULARA cu privire la organizarea muncii în ture/gărzi;

 

Cu privire la stabilirea cotelor maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 04/009 din 16 ianuarie 2015).

 

Documente aprobate în comun cu partenerii sociali în anul 2014

Regulamentul cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% raportat la fondul de salarizare al Unității (nr. 04/326 din 15.08.2012);

 

Cu privire la desfășurarea Spartachiadei XXIX a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova în anul 2014 (08.05.2014 – 04.03.2014);

 

Cu privire la stabilirea cotelor maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (2 ianuarie 2014);

 

Documente aprobate în comun cu partenerii sociali în anul 2013

 

Regulamentul cu privire la vechimea în muncă în specialitate (decembrie 2013);

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea Spartachiadei XXVIII a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova în anul 2013 (iunie 2013);

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea Spartachiadei XXVIII a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica Moldova în anul 2013 (iunie 2013);

 

Cu privire la completarea cotei maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (7 mai 2013);

 

Cu privire la completarea cotei maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (7 mai 2013);

 

Cu privire la stabilirea cotelor maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (4 ianuarie 2013);

 

Documente aprobate în comun cu partenerii sociali în anul 2012

Cu privire la formarea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) și gestionarea surselor financiare de către instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (decembrie 2012);

Informații utile