Dreptul lucrătorilor medicali membri de sindicat la sporurile în sumă fixă pentru condiții nocive în lumina noilor modificări regulamentare

08/11/2023
Dreptul lucrătorilor medicali membri de sindicat la sporurile în sumă fixă pentru condiții nocive în lumina noilor modificări regulamentare

În scopul de a exclude orice interpretare eronată atât a angajatorilor, cât și a organelor de control, precum că angajații instituțiilor medicale nu pot beneficia de sporurile în sumă fixă pentru condiții nocive în mărimile majorate (250, 300, 350, 400, 450 și 500 lei), care au fost negociate și incluse în Convenția Colectivă de ramură, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, prin demersul nr.03-01/372 din 08.08.2023, a propus o nouă redacție a normei cu privire la plata sporului pentru condiții nocive din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016.

În acest context, vă anunțăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2023 Regulamentul sus menționat a fost modificat.

Astfel, punctul 20 din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prevede următoarele:

„20. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile se stabilește în funcție de gradul de nocivitate al lucrărilor îndeplinite, conform rezultatelor atestării locurilor de muncă, corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiții, în conformitate cu locurile de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare incluse în Lista-tip a ramurilor „Sănătate și asistență socială” din Convenția colectivă (nivel de ramură).

Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile se stabilește în funcție de starea reală a condițiilor de muncă, în conformitate cu actele normative care reglementează mărimea acestora sau în limitele negociate de partenerii sociali și aprobate prin Convenția colectivă la nivel național și/sau la nivel de ramură”.

Totodată, este exclusă trimiterea la anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.152/2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile”.

De menționat că mărimile majorate ale sporurilor în cauză, au fost negociate și aprobate cu partenerii sociali, în conformitate cu prevederile art. 139 din Codul muncii și în temeiul art. 15 din Legea salarizării nr.847/2002.

Informații utile