Federația Sindicală „Sănătatea” a convins autoritățile să reintroducă econoamele și registratorii medicali în categoria personalului auxiliar sanitar

09/11/2023
Federația Sindicală „Sănătatea” a convins autoritățile să reintroducă econoamele și registratorii medicali în categoria personalului auxiliar sanitar

Timp de un an posturile de econoame și registratori medicali din instituțiile medicale au fost atribuite, în mod eronat, la categoria personalului gospodăresc, fapt ce a lezat dreptul persoanelor care ocupau aceste posturi de a beneficia de o reducere a timpului zilnic de muncă, la fel ca și întregul personal medical din instituțiile medicale.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2022 pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016, posturile de econoame și registratori medicali au fost direct incluse in categoria de personal non-medical administrativ-gospodăresc.

Aceste modificări ”necorespunzătoare” au fost implementate în urma aprobării noului Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova, prin prisma faptului că acesta nu a mai inclus vechea funcție de ”soră econoamă (gospodină)” în noua structură a ocupațiilor, post care anterior era expres integrat în categoria posturilor de personal medical inferior structurate în Clasificatorul Ocupațiilor vechi.

Respectiv, în urma acestor modificări, posturile de econoame și de registratori medicali, nefiind clasificate în categoria personalului medico-sanitar, nu mai puteau beneficia de o reducere a duratei zilei de muncă la 7 ore, 6,5 ore sau chiar 6 ore (reieșind din specificul serviciului medical în care activează), fiind instant incluse în categoria personalului gospodăresc care au o durată a zilei de muncă de 8 ore. Astfel, persoanelor care ocupă funcțiile de econoame și registratori medicali din cadrul instituțiilor medicale le-a fost lezat dreptul de a beneficia de reducerea timpului de muncă prevăzută în actele normative.

Ținem să menționăm că, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a intervenit cu sesizări în acest sens atât către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (demers nr. 03-01/375 din 04.08.2022, nr. 03-02/090 din 02.03.2023,), cât și către Ministerul Sănătății (nr. 03-02/090 din 02.03.2023, nr.03-01/485 din 22.09.2022,  nr.03-01/372  din 08.08.2023), inclusiv la etapa elaborării proiectului care viza aceste modificări contradictorii, despre impactul negativ al acestora. Totuși, autoritățile au implementat aceste modificări începând cu 01 octombrie 2022, neluând în considerare solicitările sindicatului.

Respectiv, în urma implementării acestor modificări, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a recomandat tuturor angajatorilor și comitetelor sindicale din instituții, ca pentru aceste categorii de funcții să se prevadă durata redusă zilnică a timpului de muncă printr-o clauză în Contractele colective de muncă, încheiate la nivel de instituții.

După un an, odată cu implementarea majorărilor salariale de la 01 octombrie curent, Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016, a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr.808/2023, respectiv această eroare a fost înlăturată, prin reincluderea econoamelor și registratorilor medicali în categoria personalului auxiliar sanitar.

Informații utile