FEDERAȚIA SINDICALĂ “SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA A CONVOCAT ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI REPUBLICAN

13/10/2023
FEDERAȚIA SINDICALĂ “SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA A CONVOCAT ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI REPUBLICAN

La 13 octombrie curent, membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au întrunit în ședință extraordinară. La lucrările Consiliului Republican a participat conducerea sindicatului de ramură, membrii Consiliului și Comisiei de cenzori.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au analizat propunerile de modificări a legislației referitoare la remunerarea muncii lucrătorilor din domeniul sănătății, inclusiv propunerile înaintate de FSSM.

De asemenea, sindicaliștii au discutat despre totalurile cu privire la realizarea prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025 și transpunerea acestora în contractele colective (nivel de Unitate).

La fel, a fost prezentată nota informativă cu privire la decizia Consiliului pentru Egalitate vizând plângerea referitoare la discriminarea directă în câmpul muncii pe criteriu de apartenență sindicală (https://egalitate.md/wp-content/uploads/2021/01/43_23_decizie_neconstatare_votat.pdf).

La final, sindicaliștii au vorbit despre respectarea prevederilor statutare vizând activitatea organelor de conducere ale organizațiilor sindicale de toate nivelurile.

Informații utile