Aviz-motivație la Proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016”

27/07/2020
Aviz-motivație la Proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016”

În urma examinării Proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016”, Federația Sindicală “Sănătatea”, reprezentant al tuturor angajaților din sectorul sănătății, avizează pozitiv proiectul nominalizat cu condiția majorării mărimii salariilor de funcție pentru toate categoriile de salariați care cad sub incidența Regulamentului vizat.

Totodată, Federația Sindicală “Sănătatea” din Moldova pledează pentru majorarea cu 100% a salariilor angajaților din sistemul de sănătate.

Solicitarea este întemeiată pe argumentele furnizate de colectivele de muncă, care consideră că prestarea serviciilor medicale de calitate este condiționată, inclusiv, de implicarea personalului administrativ-gospodăresc și funcțiile de vicedirectori (nemedici), șefilor de departamente (nemedici), contabilului-șef, șefului serviciului economic-financiar, șoferilor serviciului AVIASAN. Angajatorii fiind îngrijorați de exodul personalului nemedical spre sectorul real al economiei naționale.

Documentul integral poate fi vizualizat aici.

Aviz_motivatie-03_01_133-din-22.07.2020

Informații utile