Personalul de conducere și administrativ-gospodăresc (nemedical) angajat în IMSP nu va beneficia de majorări salariale

16/07/2020
Personalul de conducere și administrativ-gospodăresc (nemedical) angajat în IMSP nu va beneficia de majorări salariale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a înaintat pentru consultări publice Proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016” (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7545).

Potrivit documentului, urmează să fie majorate salariile personalului medical angajat în instituțiile medico-sanitare publice încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 30%.

Federația Sindicală “Sănătatea” a analizat proiectul elaborat de MSMPS și a constatat că de această majorare salarială nu vor beneficia personalul administrativ-gospodăresc (cu excepția conducătorilor auto din asistența medicală urgentă prespitalicească) și personalul de conducere din IMSP nemedical.

De menționat că, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, punctul 6.19 prevede următorul obiectiv: Îmbunătățirea condițiilor de muncă și motivare corespunzătoare a angajaților din sistemul de sănătate. Astfel, acest punct, prin formularea lui, presupune stimularea corespunzătoare a tuturor angajaților din sistemul de sănătate, și nu doar a personalului medical.

Totodată, în Programul de acțiuni consacrate Anului Lucrătorului Medical, elaborat și aprobat în baza art.3 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1575-VIII din 25 mai 2020, punctul 19 prevede revizuirea politicii salariale a angajaților din sistemul de sănătate, inclusiv a celor încadrați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, prin majorare etapizată a salariilor, precum și revizuirea politicii salariale a medicilor cercetători și angajaților din învățământul superior medical (http://www.presedinte.md/files/media/30192-Programul%20Anul%20Lucratorului%20medical.pdf).

Constatăm o atitudine discriminatorie în raport cu categoriile de personal nemedical, angajat în instituțiile medico-sanitare publice și solicităm propunerile membrilor de sindicat cu privire la Proiectul elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care pot fi transmise la adresa electronică office@sindsan.md.

Informații utile