Salarii majorate merită toți lucrătorii din sistemul medical – inclusiv personalul non-medical

21/12/2020
Salarii majorate merită toți lucrătorii din sistemul medical – inclusiv personalul non-medical

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a examinat proiectul hotărârii Guvernului ”Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016” (număr unic 1001/MSMPS/2020) și avizează pozitiv documentul, cu condiția majorării salariilor de funcție cu 30% pentru toate categoriile de angajați – inclusiv lucrătorii non-medicali.

Este îngrijorător faptul că, nici în etapa a doua de majorare a salariilor prevăzute din 01 ianuarie 2021, Guvernul nu își onorează angajamentele declarate oficial și îi privează pe angajații non-medicali de dreptul de a beneficia de salarii majorate, în mod repetat.

Or, prestarea serviciilor medicale de calitate depinde în mod direct de activitatea personalului administrativ-gospodăresc (muncitori calificați și necalificați, șoferi, bucătari, specialiști cu studii nemedicale superioare și medii, contabili, economiști juriști etc.), implicat nemijlocit în gestionarea situației epidemiologice actuale.

Dacă acești angajați nu vor beneficia de majorări salariale, se va intensifica fenomenul migrației personalului non-medical din instituțiile medicale spre sectorul real.

De remarcat este că, din circa 50.000 de posturi ocupate în cadrul instituțiilor medicale încadrate în SAOAM, funcțiile non-medicale dețin o pondere de doar 16,9% din total, respectiv aproximativ 8400 de posturi ocupate. Prin urmare, sursele financiare suplimentare necesare pentru majorarea salariilor pentru această categorie de angajați nu ar fi atât de mari, cu atât mai mult că majoritatea salariaților din această categorie la momentul actual au un salariu de funcție de doar 2400, 3150 sau 4030 de lei.

Personalul non-medical este revoltat de faptul că va beneficia de o majorare de salariu de doar 3%, cu atât mai mult că doar indexarea salariilor din 1 aprilie 2018 a fost aplicată într-o mărime mai mare – de 4,1%.

Ținem să menționăm că, în conformitate cu prognoza indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii 2021-2023, stabiliți de Ministerul Economiei și Infrastructurii, rata inflației medie anuală pentru anul 2020 se estimează la nivel de 3,7%, iar în următorii 3 ani va constitui  2,7%, 4,5% și, respectiv 5%.

Salutăm stabilirea salarizării în mod diferențiat a  asistenților medicali ai medicilor de familie, asistenților medicali comunitari și asistenților medicali de alte specialități care activează în cadrul asistenței medicale primare.

Totodată, propunem un șir de amendamente la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016:

  1. În scopul  racordării salarizării personalului din instituțiile medicale încadrate în SAOAM la principiile de reglementare a salarizării angajaților din sectorul bugetar, propunem să se stabilească pentru angajații din instituțiile medico-sanitare publice vizate dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent (similar ca în norma prevăzută de art. 21¹ din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar).

Astfel, se propune ca Regulamentul să fie completat cu punctul 18¹ cu următorul conținut:

” 18¹. Personalului instituțiilor medico-sanitare publice i se va acorda premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Pentru acordarea premiului anual salariaților, inclusiv personalului cu funcții de conducere, se planifică și se utilizează mijloace financiare în mărime de un fond de salarizare lunar.

2. Salariaților care în cursul anului au fost sancționați disciplinar sau au desfășurat o activitate profesională ineficientă ori necorespunzătoare, nu li se acordă premiu anual.”Propunem stabilirea unei grile separate, cu salarii de funcție mai mari, pentru personalul medical cu studii medii de specialitate din cadrul instituțiilor spitalicești, antrenat în serviciile chirurgie și anestezie, terapie intensivă și reanimare, similar medicilor care activează în aceste servicii.

3. În eventualitatea identificării surselor financiare necesare, propunem de a prevedea în proiect inclusiv stabilirea salariilor pentru specialiștii antrenați în activitatea cabinetelor radiologice, de imagistică medicală, radiologie/cardiologie intervențională în mărimea prevăzută pentru specialiștii din medicina nucleară, în conformitate cu cele comunicate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin demersul nr.17/5789 din 16.10.2020.

Informații utile