Parteneriatul social în sfera muncii

23/11/2011
Parteneriatul social în sfera muncii

Pe parcursul lunii noiembrie, Sindicatul ”Sănătatea” în colaborare cu Institutului Muncii a organizat și desfășurat cea de a III-a sesiune din cadrul Programului de calificare suplimentară la studii superioare „Parteneriatul social în sfera muncii”, specialitatea “Negociator în sfera muncii” pentru grupurile nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

La seminare au participat președinți ai organizațiilor sindicale primare din instituțiile raionale, republicane și municipale având drept scop formarea competențelor de negociere în domeniul muncii .

Formatorii au adus la cunoștința cursanților teme precum: dreptul muncii; psihologia negocierilor; comunicarea în negocieri; strategii, tactici, tehnici și metode de negociere; conflictele de muncă.

În calitate de formatori participanții au avut atât reprezentanți ai sindicatelor: Sindicatul „Sănătatea” – dl Mihail Dutca, vicepreședinte; dl Ion Cucu, consilier; dl Igor Zubcu, consilier; Institutul Muncii – dna Liliana Posțan, formator sindical; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – dna Aurelia Pospai, conferențiar universitar; Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemișanu” – Tudor Grejdianu, profesor universitar, doctor habilitat în științe; ULIM – Victoria Gonța, conferențiar universitar.

Informații utile