La 29 septembrie, curent, a avut loc ședința Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”

03/10/2011
La 29 septembrie, curent, a avut loc ședința  Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”

La 29 septembrie, curent, a avut loc ședința Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la manifestările consacrate Zilei mondiale „Pentru o muncă decentă”.
  2. Cu privire la aspectele reformelor în sistemul sănătății și rolul Sindicatului „Sănătatea”.
  3. Cu privire la implementarea parteneriatului public-privat și rolul acțiunilor unităților medico-sanitare și organizațiilor sindicale privind apărarea drepturilor și intereselor salariaților la muncă, profesionale și economico-sociale.
  4. Despre mersul realizării Programului Sindicatului „Sănătatea”, aprobat de Congresul V din 28.05.2010, privind finanțarea ramurii sănătății și protecției veniturilor salariale ale angajaților.
  5. Avizele-motivație ale Sindicatului „Sănătatea” la proiectele de acte normative.
  6. Respectarea prevederilor Statutului Sindicatului „Sănătatea” în organizațiile sindicale.
  7. Organizarea seminarului internațional.
  8. Adoptarea rezultatelor Spartachiadei XXVI-a a Sindicatului „Sănătatea”.
  9. Probleme organizatorice.

 

La ședință au participat atât membri ai Biroului Executiv cât și lideri ai organizațiilor sindicale primare.

 

Informații utile