Normele cu privire la retribuirea muncii în caz de cumulare de funcții pentru personalul medical și nemedical, au fost modificate

18/05/2020
Normele cu privire la retribuirea muncii în caz de cumulare de funcții pentru personalul medical și nemedical, au fost modificate

Urmare a multiplelor demersuri oficiale înaintate de Federația Sindicală “Sănătatea”, Guvernul a aprobat ca suplimentele pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente se fie stabilite personalului, la necesitate, astfel încât să nu afecteze calitatea serviciilor prestate, prin actul administrativ al conducătorului, în limitele mijloacelor fondului de salarizare.

În acest sens, Executivul a modificat Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (HG nr. 837/2016).

Totodată, cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcții va fi stabilit de părțile contractului individual de muncă, în funcție de volumul real de lucrări executate, dar nu mai mic de 50% și, respectiv, acesta nu poate depăși 100% din salariul de funcție stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcția vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.

La fel, documentul prevede că în cazul cumulării atribuțiilor unei funcții de către mai mulți angajați, cuantumul suplimentului de plată pentru cumularea de funcții se stabilește proporțional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de funcție stabilit pentru funcția cumulată.

Potrivit proiectului, a fost aprobată și permiterea lucrului prin cumul pentru personalul de conducere – medici (directori, vicedirectori și șefi de departamente), în volum de până la 0,5 funcții (în comparație cu 0,25 funcții prevăzute până acum), cu acceptul Consiliului Administrativ ai instituției.

Documentul prevede ajustarea reglementărilor privind plata premiilor personalului de conducere. Astfel, plata premiilor personalului de conducere va fi efectuată cu ocazia zilelor profesionale și de sărbătoare, cu achitarea acestora din contul economiilor formate, în baza condițiilor stabilite în Regulamentul intern al instituției privind acordarea premiului angajaților. Se păstrează condiția că personalul de conducere va fi premiat doar în cazurile premierii salariaților din subordine.

În același context, Regulamentul menționat, prevede că salariul de funcție, suplimentele la salariul de funcție, precum și acordarea premiilor personalului de conducere, se stabilesc de persoana responsabilă a fondatorului instituției.

Proiectul integral al Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG nr. 837/2016” puteți vizualiza la următorul link: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect04_23.pdf.

 

Informații utile