La 26 mai, a avut loc prima ședință din anul curent a Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură

27/05/2022
La 26 mai, a avut loc prima ședință din anul curent a Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Federației Sindicale “Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au întrunit în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective în domeniul ocrotirii sănătății.

Convocarea Comisiei  a avut scopul principal de a negocia proiectul noii Convenții colective (nivel de ramură) și de a stabili și trasa acțiuni concrete de activitate, reieșind din importanța fortificării și asigurării condițiilor de muncă decente pentru lucrătorii din domeniul medical.

Președintele FSSM, Aurel Popovici, a apreciat importanța aprofundării dialogului și cooperării cu reprezentanții Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

La încheierea ședinței părțile s-au arătat deschise pentru elaborarea și semnarea în timpul apropiat a Convenții colective (nivel de ramură) 2022-2025 și au identificat activitățile și proiectele comune prioritare pentru timpul apropiat.

Informații utile