Negocierea colectivă și dialogul social

27/12/2011

În perioada 12-13 decembrie 2011, în incinta Institutului Muncii, s-a desfă urat seminarul „Negocierea colectivă i dialogul social”, organizat în cadrul proiectului PSI/ ABVAKABO FNV.

Acest seminar a fost ultimul din seria de activită i de instruire organizate pentru grupul de reprezentan i sindicali, viitori negociatori, care au participat la activită ile anterioare de anul acesta. La seminar au fost invita i să participe, în afara grupului consacrat, i reprezentan i ai Confedera iei Na ionale a Sindicatelor din Moldova, precum i negociatorii la nivel na ional i local pentru fiecare ramură participantă în proiect. La seminar au participat i reprezenta i ai PSI, dna Marina Eremia, Secretar PSI pentru Europa de Sud-Est.

Întrucât una din sesiunile seminarului a constat în planificarea activită ilor de anul viitor în cadrul campaniei de promovare a negocierilor colective i a dialogului social, sunt invita i în prima zi a seminarului i membri din cadrul structurilor de conducere ale celor 4 sindicate participante: Sindicatul „Sănătatea”, SindASP, Uniunea Sindicatelor din Energetică, Sindindcomservice .

Informații utile