Modificările propuse de Federație la Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, elaborat de MSMPS

11/06/2020
Modificările propuse de Federație la Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, elaborat de MSMPS

 

Federația Sindicală “Sănătatea” a examinat Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19 (http://particip.gov.md/public/documente/140/ro_7398_Proiect-de-lege.pdf), făcut public de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În acest context, Federația insistă pe unele modificări a documentului elaborat de MSMPS, și anume:

1. Solicităm ca Articolul 1 să fie expus într-o redacție nouă, cu următorul conținut:

Articolul 1. În sensul prezentei legi, personalul medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19, se consideră medicii, farmaciștii, personalul medical mediu și personalul medical inferior, implicați în activitățile de combatere a pandemiei COVID-19.”.

Această solicitare are ca scop asigurarea cu indemnizație toți lucrătorii din instituțiile medicale, implicați în lupta cu pandemia COVID-19 (de exemplu: felceri, infirmiere, șoferi de ambulanțe etc.).

2. Articolul 2, alin. (2), prima linie, cifra “5 ani” se va substitui cu textul: “pe perioada de timp egală cu anii rămași până la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă a celui decedat, dar nu mai puțin de 5 ani”.

Scopul acestei modificări este egalarea persoanelor decedate ca urmare a îmbolnăvirii cu virusul COVID-19, cu cele decedate la locul de muncă în urma unui accident de muncă în condiții generale.

3. Articolul 3, alin. (1), se va expune în următoarea redacție:

“(1) Baza de calcul a indemnizației o constituie venitul mediu lunar, realizat în ultima lună deplină lucrată.”.

Această propunere are drept scop să asigure cu indemnizație toți lucrătorii medicali, indiferent de stagiul de activitate în ultima funcție deținută.

 

Informații utile