Lucrătorii din sectorul medical pot beneficia de plata ajutorului material

19/01/2021
Lucrătorii din sectorul medical pot beneficia de plata ajutorului material

La data de 30 noiembrie 2020, membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) au examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021), proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

În acest context, Federația Sindicală “Sănătatea”, alături de partenerii sociali au supus dezbaterilor cele patru documente și au venit cu mai multe propuneri, care ulterior au fost transmise de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova spre examinare autorităților (http://sindicate.md/comisia-nationala-pentru-consultari-si-negocieri-colective-a-examinat-proiectele-bugetului-de-stat-pentru-anul-2021/).

În ceea ce privește proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, FSSM a propus includerea în actele normative privind salarizarea a normei ce prevede “introducerea și plata ajutorului material acordat în conformitate cu prevederile art.165 (1) din Codul muncii 154/2003” (http://sindicate.md/wp-content/uploads/2020/11/aviz-Legea-buget-stat-2021-redactat.pdf).

Urmare la solicitare, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu un răspuns în care a menționat că ajutorul material nu constituie o componentă salarială și nu poate fi reflectat la cheltuieli de personal.

În același răspuns, Ministerul Finanțelor precizează că în art. 31 (3) din Codul muncii este specificat că în contractul colectiv de muncă pot fi prevăzute, în funcție de situația economico-financiară a angajatorului, înlesniri și avantaje pentru salariați, precum și condiții de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislația în vigoare și de convențiile colective.

În concluzie, Ministerul menționează că în situația când la nivel instituțional este stabilită obligativitatea angajatorului de a acorda ajutor material angajaților, beneficiul social respectiv poate fi acordat în limita mijloacelor financiare prevăzute în acest sens în bugetele proprii.

În aceeași ordine de idei, FSSM reamintește că potrivit punctului 91 din Convenția Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021, angajatorul este obligat să planifice, anual, în devizul de venituri și cheltuieli al Unității mijloace financiare în mărimea fondului de salarizare cel puțin pentru o lună, ținându-se cont de sporuri și suplimente la salariul de bază pentru acordarea ajutorului material salariaților și/sau acordarea primelor pentru diferențierea plății muncii.

Pentru a vedea răspunsul integral al Ministerului Finanțelor click AICI

Informații utile