Întrevederea conducerii Federației Sindicale „Sănătatea” cu conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

21/04/2020
Întrevederea conducerii Federației Sindicale „Sănătatea” cu conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 21 aprilie 2020, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a avut o întrevedere cu Ministrul și Secretarii de stat ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile au fost focusate pe problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate și lucrătorii medicali în combaterea pandemiei Covid-19.

Problema primordială pusă în discuție a fost axată pe acțiunile necesare pentru a fi întreprinse în diminuarea infectării masive a angajaților din sistem.

În acest context, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a solicitat asigurarea tuturor angajaților din sistemul medical implicat în diagnosticarea și tratamentul tuturor pacienților indiferent de diagnostic cu echipament individual de protecție conform cerințelor OMS și în volumul necesar.

Totodată, s-a specificat rolul primordial al instruirii personalului medical privind măsurile de protecție individuală vizând riscurile de infectare cu Covid-19 și imperativul testării lucrătorilor medicali.

Dna Viorica Dumbrăveanu, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a dat asigurări că nici o instituție medico-sanitară publică, care a fost implicată în combaterea Covid-19, nu a fost activată fără instruirea corespunzătoare a personalului. Au fost acordate stocuri de echipamente individuale de protecție pentru toți angajații instituțiilor respective.

De asemenea, a fost elaborat ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 188 din 26.02.2020 „Cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou” și Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou în Republica Moldova.

Conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ne-a asigurat că testarea lucrătorilor medicali infectați și tratați se efectuează prin 2 teste la externare și un test suplimentar după 14 zile de aflare în izolare.

Totodată, am fost asigurați că nici un lucrător medical nu va fi refuzat să fie testat, iar pentru viitor, testarea lucrătorilor medicali se va efectua după definiția de caz, prioritar cei supuși riscului de infectare și grupele din focar.

Cu referire la instruirea personalului au fost organizate un șir de web-inare care au avut ca scop primar instruirea personalului medical privind evaluarea riscului și comportamentul în combaterea Covid-19. A fost accentuat faptul că rolul primordial în instruirea personalului medical aparține angajatorilor.

Un aspect important este desemnarea în fiecare instituție medico-sanitară publică a persoanelor responsabile de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă privind combaterea Covid-19.

Fiecare instituție medico-sanitară publică trebuie să-și actualizeze permanent Planul de măsuri de securitate și sănătate în muncă.

Au fost întreprinse măsuri de protejare a personalului cu vârstă peste 60 de ani prin acordarea dreptului de a suspenda temporar activitatea medicală.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și-a reiterat poziția cu privire la acordarea suplimentului de 100% la salariile de funcție tuturor lucrătorilor medicali implicați în diagnosticarea și tratarea pacienților cu Covid-19.

La finalul discuției, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au menționat importanța abordării obiective a problemelor cu care se confruntă instituțiile și personalul medical și identificarea în comun prin consultări și dialog social a celor mai bune soluții.

Informații utile