ACȚIUNI întreprinse de către Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova întru susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea virusului de tip nou COVID-19

23/04/2020
ACȚIUNI întreprinse de către Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova întru susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea  virusului de tip nou COVID-19

1. Adresarea Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea”din Moldova, către Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Viorica Dumbrăveanu (28.02.2020), prin care s-a solicitat:

– instruirea și informarea personalului medical privind riscurile profesionale și măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii;

– asigurarea personalului medical cu echipament individual special de protecție;

– organizarea examenului medical și supravegherea permanentă a stării sănătății lucrătorilor, în timpul orelor de muncă, în toate instituțiile din ramură.

2. Adoptarea Hotărârii Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova „Cu privire la evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID-19” (12.03.2020), prin care s-a solicitat președinților comitetelor sindicale:

– să informeze reprezentanții Federației Sindicale „Sănătatea” despre situațiile care pun în pericol viața sau securitatea angajaților din sistemul de sănătate la locul de muncă;

– să semnalizeze reprezentanții Federației Sindicale „Sănătatea” despre lipsa echipamentelor de protecție, a materialelor necesare pentru acordarea de îngrijiri medicale sau oricare alte lipsuri;

– să monitorizeze ca angajații să aibă timp de repaus.

3. Apelul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldovacătre Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu și Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dna Viorica Dumbrăveanu, (25.03.2020), prin care s-a solicitat:

– asigurarea personalului medical și nemedical din instituțiile medico-sanitare publice cu echipamente și mijloace de protecție individuală și colectivă, conform cerințelor epidemiologice;

– pregătirea urgentă a tuturor instituțiilor medicale pentru activitate în condițiile pandemiei COVID-19;

– intensificarea instruirii lucrătorilor din instituțiile medico-sanitare, farmaceutice și a studenților, propagarea activă a măsurilor de profilaxie a COVID-19 în rândul populației, utilizând toate instituțiile de comunicare în masă, indiferent de formele lor de proprietate;

– asigurarea cu spațiu de cazare a personalului medical care a fost în contact și sunt antrenați la tratamentul bolnavilor cu COVID-19 pentru izolare și carantină;

– testarea prioritară a personalului medical aflat în zone de risc sporit de infectare;

– majorarea urgentă a salariului lucrătorilor din domeniul sănătății, conform valorii muncii lor prestate pentru societate;

– monitorizarea respectării riguroase a procedurilor epidemiologice în toate spitalele din țară.

4. Adresarea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu și Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dna Viorica Dumbrăveanu, prin care s-a cerut acordarea a 100% supliment la salariu pentru toți lucrătorii pe perioada stării excepționale (10.04.2020).

5. Apelul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova către angajatorii și liderii de sindicat ai instituțiilor medicale, prin care s-a solicitat atragerea atenției deosebite condițiilor de muncă și depunerea eforturilor majore pentru asigurarea cu mijloace de protecție individuală și colectivă a salariaților din toate instituțiile medico-sanitare, respectarea dreptului fiecărui salariat la condițiile echitabile de muncă care corespund cerințelor securității în muncă, și a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, a pauzelor de odihnă zilnice (13.04.2020).

6. În data de 21 aprilie 2020 președintele și vicepreședintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova au avut o întrevedere cu Ministrul și Secretarii de stat ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile au fost focusate pe problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate și lucrătorii medicali în combaterea pandemiei Covid-19.

Problema primordială pusă în discuție a fost axată pe măsurile necesare pentru a fi întreprinse în diminuarea infectării masive a angajaților din sistem.

În acest context, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a solicitat asigurarea tuturor angajaților din sistemul medical implicat în diagnosticarea și tratamentul tuturor pacienților indiferent de diagnostic cu echipament individual de protecție conform cerințelor OMS și în volumul necesar.

Totodată, s-a specificat rolul primordial al instruirii personalului medical privind măsurile de protecție individuală în riscurile de infectare cu Covid-19 și imperativul testării lucrătorilor medicali.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și-a reiterat poziția cu privire la acordarea suplimentului de 100% la salariile de funcție tuturor lucrătorilor medicali implicați în diagnosticarea și tratarea pacienților cu Covid-19.

7. Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a întreprins acțiuni pentru susținerea financiară a organizațiilor sindicale ale lucrătorilor din instituțiile medicale implicate în tratarea pacienților cu Covid-19.

Din Fondul de ajutor reciproc și solidaritate al Federației Sindicale „Sănătatea din Moldova au fost alocate resurse financiare pentru procurarea echipamentului de protecție; compensarea cheltuielilor de deplasare a angajaților spre serviciu și de la serviciu și alimentarea lucrătorilor medicali, următoarelor instituții:

– IMSP Institutul de Medicină Urgentă – 200 mii lei;

– IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Filiala „Gheorghe Cașu” al Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 300 mii lei;

– IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească – 160 mii lei;

– IMSP Spitalul Clinic mun. Bălți – 100 mii lei;

– IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „T. Ciorbă” – 60 mii lei;

– IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile – 60 mii lei;

– IMSP Spitalul de Stat – 70 mii lei;

– IMSP Centrul de Sănătate Soroca – 60 mii lei;

– IMSP Spitalul Raional Dondușeni – 60 mii lei;

– IMSP Spitalul Raional Cantemir – 50 mii lei;

– IMSP Centrul de Sănătate Drochia – 40 mii lei;

– IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie – 50 mii lei;

– IMSP Spitalul Raional Fălești – 80 mii lei;

– IMSP Spitalul Raional Cahul – 20 mii lei.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova aduce sincere mulțumiri pentru solidaritate și suport financiar acordat angajaților din sistemul de sănătate:

– Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova;

– Federației Sindicale „SINDENERGO” din Republica Moldova;

– Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova;

– Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Republica Moldova;

– Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „SINDINDCOMSERVICE”;

– Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „AGROINDSIND” din Republica Moldova;

– Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

Informații utile