Şedinţa a VIII a Consiliului Republican

04/05/2010
Şedinţa a VIII a Consiliului Republican

La 26 martie, curent, a avut loc şedinţa în plen a Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova. În cadrul şedinţei au fost examinate chestiuni cu privire la:

  1. Convocarea Congresului V al Sindicatului „Sănătatea” şi mersul pregătirii proiectelor de documente către congres. Consiliul Republican a hotărât convocarea Congresului V al Sindicatului „Sănătatea” la 28 mai 2010, care îşi va desfăşura lucrările în incinta Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie (mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 28). Au fost formate grupuri de lucru pentru definitivarea proiectelor documentelor către congres: Programului, Revendicărilor şi Statutului Sindicatului „Sănătatea”.
  2. Au fost confirmate împuternicirile a 135 de membri ai Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”, delegaţi de către organizaţiile sindicale primare, municipale şi asociaţiilor, membre ale Sindicatului „Sănătatea”.
  3. Consiliul Republican a examinat raportul privind realizarea bugetului sindical pe anul 2009 şi a aprobat planul pentru anul 2010.

La şedinţa în plen a Consiliului Republican au fost invitaţi şi au participat Ministrul sănătăţii al Republicii Moldova dl Vladimir Hotineanu şi Directorul General al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Mircea Buga.

Informații utile