ACȚIUNI întreprinse de către Federația Sindicală „Sănătatea” întru susținerea angajaților din sistemul de sănătate în combaterea virusului COVID-19, până la 11 aprilie 2020

12/04/2020

1. Adresarea Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” către Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Viorica Dumbrăveanu (din 28.02.2020), prin care s-a solicitat:

– instruirea și informarea personalului medical privind riscurile profesionale și măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii de coronavirus;

– asigurarea personalului medical cu echipamnet individual special de protecție;

– organizarea examenului medical și supravegherea permanentă a stării sănătății lucrătorilor, în timpul orelor de muncă, în toate instituțiile din ramură.

2. Adoptarea Hotărârii Biroului Executiv „Cu privire la evoluția situației epidimiologice a infecției cu COVID-19” (din 12.03.2020), prin care s-a solicitat președinților comitetelor sindicale:

– să informeze reprezentanții Federației Sinducale „Sănătatea” despre situațiile care pun în pericol viața sau securitatea angajaților din sistemul de sănătate la locul de muncă;

– să semnalizeze reprezentanții Federației Sindicale „Sănătatea” despre lipsa echipamentelor de protecție, a materialelor necesare pentru acordarea de îngrijiri medicale sau oricare alte lipsuri;

– să monitorizeze ca angajații să aibă timp de repaus.

3. Apelul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (din 25.03.2020) către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu și Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dna Viorica Dumbrăveanu, prin care s-a solicitat:

– asigurarea personalului medical și nemedical din instituțiile medico-sanitare publice cu echipamente și mijloace de protecție individuală și colectivă, conform cerințelor epidemiologice;

– pregătirea urgentă a tuturor instituțiilor medicale pentru activitate în condițiile pandemiei COVID-19;

– intensificarea instruirii lucrătorilor din instituțiile medico-sanitare, farmaceutice și a studenților, propagarea activă a măsurilor de profilaxie a COVID-19 în rândul populației, utilizând toate instituțiile de comunicare în masă, indiferent de formele lor de proprietate;

– asigurarea cu spațiu de cazare a personalului medical care a fost în contact și sunt antrenați la tratamentul bolnavilor cu COVID-19 pentru izolare și carantină;

– testarea prioritară a personalului medical aflat în zone de risc sporit de infectare;

– majorarea urgentă a salariului lucrătorilor din domeniul sănătății, conform valorii muncii lor prestate pentru societate;

– monitorizarea respectării riguroase a procedurilor epidimiologice în toate spitalele din țară.

4. Alocarea IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” sumei de 60 000 lei pentru procurarea echipentelor individuale speciale de protecție a personalului medical.

5. Asigurarea, zilnică, a prânzului pentru personalul medical din cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru cel puțin 10 zile.

6. Susținerea financiară a angajaților din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” care sunt implicați în tratarea cazurilor cu infecția virusului COVID-19.

7. Susținerea financiară a IMSP Spitalul Clinic Bălți, IMSP Clinica „Gheorghe Cașu” al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în procurarea echipentelor individuale speciale de protecție a personalului medical.

8. Adresarea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (din 10.04.2020) către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu și Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dna Viorica Dumbrăveanu, prin care s-a cerut acordarea a 100% supliment la salariu pentru toți lucrătorii pe perioada stării excepționale.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

Informații utile