A fost semnată o nouă Convenție colectivă în ramura sănătății

18/07/2022
A fost semnată o nouă Convenție colectivă în ramura sănătății

Veste mult așteptată pentru salariații din domeniul Sănătății. Astăzi, a fost semnată Convenția Colectivă pentru domeniul sănătății (nivel de ramură), care va fi în vigoare în perioada 2022–2025.

Părțile semnatare – Minis­terul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală “Sănătatea” din Moldova – se obligă să realizeze un șir de acțiuni ce țin de raporturile de muncă, protecția social-economică a salariaților din domeniu, respecta­rea legislației muncii.

Documentul are drept scop apărarea garanțiilor salariaților reprezentați de Federația Sindicală „Sănătatea” și urmează a fi pus în aplicare în toate unitățile din sectorul sănătății al Republicii Moldova.

În Convenție au fost incluse un șir de facilitați de ordin social-economic pentru salariații membri de sindicat, cu privire la încheierea și modificarea contractelor colective de muncă, formarea profesională, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă, protecția tinerilor și a femeilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și salarizare, majorarea perioadei de concediu pentru unele categorii de angajați din ramură, concedii suplimentare pentru unele situații concrete, facilități suplimentare pentru cei ce activează în condiții nefavorabile.

În cadrul evenimentului de semnare ministrul Sănătății, Ala NEMERENCO, a declarat că obiectivul nostru comun este elaborarea unor politici asumate care să asigure angajații din sistemul medical cu cele mai bune condiții de muncă.

 “Semnarea Convenției Colective pentru domeniul sănătății pe anii 2022–2025 (ni­vel de ramură) constituie o materializare a dialogului social dintre federație și parteneri. Faptul că a fost sem­nat acest document important demonstrează o dată în plus că dialogul social își are efectele sale, concentrate pe necesitatea de a soluționa problemele cu care se confruntă lucrătorii medicali. Acest document urmează a fi luat ca bază pentru nego­cierea contractelor colective de muncă între organele sindicale și administrația instituțiilor în care activează membrii noștri.”, a concis președintele Federației Sindicale “Sănătatea” din Moldova, Aurel POPOVICI.

O prevedere importantă, negociată cu partenerii sociali, este majorarea sporurilor pentru condițiile nocive. Conform noilor prevederi sporurile pentru condițiile nocive au fost majorate de 2,5 ori și vor constitui: 250 lei, 300 lei, 350 lei, 400 lei, 450 lei și 500 lei lunar, reieșind din gradul de nocivitate.

Totodată, prin noua Convenție s-a stabilit că medicii și farmaciștii rezidenți dispun de aceleași drepturi și obligații ca și angajații Unității sau clinicii de rezidențiat, iar în scopul motivării medicilor și farmaciștilor rezidenți, angajatorul poate să stabilească și alte plăți de stimulare a muncii (premii, stimulente, sporuri și alte drepturi de natură salarială) în conformitate cu actele normative în vigoare, reieșind din sursele disponibile.

La fel, în document a fost pus accentul pe protecția cadrelor medicale împotriva sindromului arderii profesionale: obligația angajatorului cu privire la monitorizarea influenței timpului de muncă majorat asupra stării de sănătate a salariaților (fenomenul arderii profesionale) și calitatea serviciilor; identificarea și stabilirea unor măsuri și acțiuni concrete pentru consilierea salariaților în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale (contractare de specialiști în domeniu, prevederea unor posturi în statele de personal în acest sens etc.).

Tot în Convenție este stipulat și faptul că persoanele care au atins vârsta de pensionare din cadrul unităților medicale vor încheia un contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 2 ani, în loc de până la 2 ani. Iar la demisionarea/concedierea persoanelor în legătură cu atingerea vârstei de pensie (deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă), precum și la încheierea activității de muncă din propria inițiativă a salariaților cu o vechime de muncă de cel puțin 20 de ani în Unitate, angajatorul acordă acestuia o indemnizație unică în mărime de un salariu mediu lunar.

Totodată, au fost efectuate modificări la zilele de concediu suplimentar plătit. Astfel, noua Convenție prevede: 18 zile pentru psihologii care activează în serviciile de psihiatrie și în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală, similar medicilor și personalului medical cu studii medii care activează în cadrul serviciului respectiv; 11 zile pentru personalul medical și non medical care activează în serviciul de ftiziopneumologie și în subdiviziunile de boli infecțioase, inclusiv laboratoare, similar medicilor; între 10-14 zile pentru personalul din Centrul de Medicină Legală, în funcție de categoria de personal; 5 zile suplimentare la decesul părinților, copiilor, dacă distanța de deplasare este mai mare de 300 km; 4 zile la căsătoria salariatului; 2 zile la nașterea sau înfierea copilului angajatului; 2 zile la decesul rudei de gradul II; o zi liberă în ziua de naștere.

Reamintim că, Convenția colectivă este actul juridic ce determină principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă, sociale, și economice între salariați și angajatori, condițiile generale de retribuire a muncii, garanțiile de muncă și înlesnirile angajaților, de asemenea, determină drepturile, obligațiunile și responsabilitatea pârților parteneriatului social.

Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2022-2025, încheiată între Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova o puteți vizualiza accesând următorul link: https://sindsan.md/wp-content/uploads/2022/07/CC2022-2025.pdf

Informații utile