La 28 decembrie, curent, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Sindicatului “Sănătatea”

12/08/2008
La 28 decembrie, curent, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Sindicatului “Sănătatea”

La 28 decembrie, curent, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Sindicatului “Sănătatea”. În cadrul şedinţei au fost examinate chestiunile cu privire la:

  1. Măsurile ce ţin de realizarea Convenţiei  colectieă (nivel de ramură) pe anii 2010-2013, încheiată între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova.
  2. Avizele-motivaţie ale Sindicatului „Sănătatea” la proiectele actelor normative: Legii Bugetului de stat pe anul 2010; Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010; Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010; modificărilor la Codul Muncii etc.
  3. Programul Guvernului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011.
  4. Mersul conferinţelor şi adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile sindicale afiliate la Sindicatul „Sănătatea”
  5. Raportul anual şi dările de seamă statistice pentru anul 2009.

În cadrul şedinţei a fost prezentată informaţia dlui Victor Benu, preşedintele Sindicatului „Sănătatea”, despre problemele examinate cu dl Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, în cadrul întrunirii cu membrii Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care a avut loc la 28 decembrie, curent.

Informații utile