Noi structuri – noi lideri

12/12/2013
Noi structuri – noi lideri

Aplicarea Programului naţional de reformare a serviciilor de asistență medicală, implementarea ordinului Ministerului Sănătății nr. 861 din 10.11.2011 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional” necesită şi formarea noilor structuri sindicale.

Începând cu anul 2012 în raioanele republicii au fost formate Centre de Sănătate autonome, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul stabilit pentru Instituţie medico-sanitară publică. În aceeaşi perioadă în majoritatea din aceste unităţi în scopul promovării, reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi au fost formate organizaţii sindicale primare și aleși lideri sau activiști sindicali.

Toate activităţile de organizare a structurilor noi de sindicat în Centrele de Sănătate sunt monitorizate şi coordonate de comitetele sindicale ale Centrelor Medicilor de Familie ale raionului cu susținerea consilierilor și specialiștilor aparatului Sindicatului „Sănătatea”.

În legătură cu desfăşurarea procedurii de reforme a sistemului sănătăţii și în scopul eficientizării managementului sindical, reprezentării şi apărării intereselor de muncă, profesionale, sociale, economice, culturale ale salariaţilor în organizaţiile sindicale primare din raioanele republicii Sindicatul „Sănătatea” organizează și desfășoară activități educaționale și informative pentru liderii organizațiilor sindicale din aceste instituții.

Astfel, în anul 2012, au fost organizate și desfășurate 2 seminare și un seminar în anul 2013 pentru liderii sindicali din Centrele de sănătate autonome și Centrele medicilor de familie din raioanele Anenii Noi, Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Fălești, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Leova, Orhei, Râșcani, Sângerei, Strășeni, Ștefan Vodă.

La seminare participanții au luat cunoștință cu istoricul, structura organizatorică a Sindicatului, planificarea activităților sindicale, arta comunicării, statistici, relații internaționale și unele totaluri de activitate ale Sindicatului „Sănătatea”.

În calitate de lider participanții au aflat care sunt drepturile și responsabilitățile liderului de sindicat precum și drepturile sindicale, ce este un sindicat, raporturile de muncă, dialogul social, negocieri colective, contractele colective de muncă, comunicarea, conflictele colective de muncă, stilurile de rezolvare a conflictelor.

Nu au rămas în umbră nici temele ce țin de evidența contabilă în organizațiile sindicale primare și organizarea tratamentului sanatorial al salariaților.

Studiind legislația națională și internațională privind remunerarea muncii; protecția veniturilor salariale; evaluarea individuală a muncii și tarifarea angajaților, cursanții au avut posibilitatea să-și consolideze cunoștințele participând activ la lucru în grup.

Consilierii și specialiştii Executivului Sindicatului „Sănătatea” au informat participanții și le-au înmânat câte un set de materiale educativ-informaționale pentru lucrul de zi cu zi.

Informații utile