Fortificarea relațiilor de colaborare bilaterală dintre Federația Sindicală ˶Sănătatea˝ și Sindicatul lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan

22/02/2023
Fortificarea relațiilor de colaborare bilaterală dintre Federația Sindicală ˶Sănătatea˝ și Sindicatul lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan

La data de 21 februarie curent, Federația Sindicală ˶Sănătatea˝ din Moldova (FSSM) și Sindicatul lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan au semnat un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Aurel Popovici, președintele FSSM, și președintele Sindicatului lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan, Nurhon Șarif Haiodzoda.

La eveniment au participat președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, vicepreședintele Sindicatului din Tadjikistan, Radjab Ulmasov și membrii Biroului Executiv ai FSSM.

Acordul semnat urmărește să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două Sindicate privind apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, precum și fortificarea legăturilor bilaterale. Totodată, documentul  prevede principiile de colaborare și oferirea sprijinului reciproc în domeniul securității și sănătății în muncă; instruirii sindicale și perfecționării activului sindical; apărarea drepturilor angajaților; colaborarea în domeniul politicilor social-economice de susținere a membrilor de sindicat.

În cadrul evenimentului, președintele FSSM, Aurel Popovici, a trecut în revistă principalele direcții de activitate a Federației, istoria constituirii și structurile acesteia, activitățile legate de procesul de dialog social cu partenerii sociali, eforturile în domeniul securității și sănătății în muncă, organizarea procesului de instruire a membrilor de sindicat, tratamentul balneo-sanatorial al salariaților, odihna copiilor și activitățile îndreptate spre promovarea unui mod sănătos de viață. În același context, Aurel Popovici, a comunicat despre acțiunile întreprinse în ultima perioadă axate pe dezvoltarea parteneriatului social și și-a exprimat speranța că semnarea Acordului de colaborare va contribui semnificativ la consolidarea parteneriatului cu sindicaliștii din Tadjikistan.

La rândul său, președintele Nurhon Șarif Haiodzoda, a subliniat faptul că sporirea eforturilor dintre sindicatele din ramura sănătății din Moldova și Tadjikistan va înlesni identificarea și implementarea soluțiilor care vor duce la asigurarea unor condiții de muncă decente pentru salariați.

Menționăm că, la invitația CNSM, în perioada 20-21 februarie, delegația Sindicatului lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan s-a aflat în Moldova împreună cu reprezentanții sindicatelor din Ucraina, pentru a participa la atelierul de lucru cu privire la schimbul de experiență privind protecția socială a lucrătorilor migranți, organizat la Chișinău cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Informații utile