Ședința Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

06/03/2020

La 27 februarie 2020, a avut loc ședința Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. La lucrările ședinței au participat membrii Biroului Executiv și al Comisiei de Cenzori.

Participanții au stabilit data convocării ședinței în plen a Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea, și anume 27 martie 2020, și au aprobat ordinea de zi.

Totodată, s-au discutat rezultatele atelierului de lucru organizat pentru a modifica și completa Statutul Federației Sindicale „Sănătatea”.

Printre alte subiecte puse în discuție:

  • Cu privire la realizarea hotărârii Biroului Executiv nr.25-55 din 10.10.2019 „Privind dările de seamă a activității organizațiilor sindicale membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pe anul 2019;
  • Cu privire la planul biletelor de tratament balneo-sanatorial pe anul 2020;
  • Cu privire la activitatea grupului de lucru privind ajustarea actelor normative referitoare la salarizarea prestatorilor de servicii medicale din cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală;
  • Cu privire la modificările Legii sindicatelor și a Codului Muncii.

În final, dl Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și dl Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova au conferit medalia CNSM și Diploma de excelență a Federației dlui Iurie Melentiev, președintele Comitetului sindical al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman și dlui Sergiu Berliba, președintele Comitetului sindical al Universității de Medicină și Farmacie din Moldova „Nicolae Testemițanu”, pentru activitate prodigioasă, abnegaţie, înalt profesionalism, angajament, aport prestigios în acordarea serviciilor medicale populației, contribuție în promovarea principiilor sindicalismului democratic și capacități organizatorice deosebite.

Informații utile