Consiliul Republican al FSSM a făcut o retrospectivă a activităților desfășurate în anul 2022

10/04/2023
Consiliul Republican al FSSM a făcut o retrospectivă a activităților desfășurate în anul 2022

La data de 7 aprilie curent, a avut loc ședința Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM). Agenda ședinței a inclus diverse subiecte, inclusiv evaluarea activității Federației din anul 2022, prioritățile pentru anul 2023, precum și alegerea organelor de conducere (vicepreședinte) ale Federației.

În calitate de invitați, la ședință au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Aurel Popovici, președintele FSSM, a prezentat raportul anual de activitate a sindicatului și revendicările Consiliului Republican al Federației înaintate către organele de conducere ale Republicii Moldova.

„În realizarea obiectivelor sale, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova acordă deosebită atenție acțiunilor de sensibilizare și informare a celor interesați asupra necesității respectării legislației muncii, securității și sănătății în muncă, precum și asupra prejudiciului pe care îl provoacă nerespectarea și încălcarea legislației din domeniu. Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova reprezintă o echipă, care activează în numele legii, ocupându-și locul în societate, în ansamblu, și în monitorizarea raporturilor de muncă, în particular. ”, a menționat în discursul său președintele Aurel Popovici.

La rândul său, președintele Igor Zubcu a apreciat conlucrarea dintre Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Federația Sindicală „Sănătatea” și a precizat că va insista în continuare, în cadrul dialogului cu partenerii sociali, în privința îmbunătățirii condițiilor de muncă în ramura sănătății.

Totodată, în cadrul ședinței au luat cuvântul mai mulți membri ai Consiliului Republican, care au vorbit despre activitățile desfășurate de organele sindicale în cadrul structurilor pe care le reprezintă.

La finalul întrunirii, membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea”, cu vot unanim, au ales un nou vicepreședinte. Este vorba despre doamna Natalia Chihai care, până în prezent, a activat în cadrul aparatului Federației în calitate de Consilier principal în domeniul relații de muncă.

Informații utile