Consiliul Republican al Federației Sindicale “Sănătatea” din Moldova s-a convocat în ședința ordinară

19/04/2021
Consiliul Republican al Federației Sindicale “Sănătatea” din Moldova s-a convocat în ședința ordinară

La 16 aprilie curent, membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au întrunit, în regim on line, pentru a face totalurile activității din anul 2020 și a stabili prioritățile pentru anul 2021. La lucrările Consiliului Republican a participat conducerea sindicatului de ramură și membrii Consiliului și Comisiei de cenzori acestuia, conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au analizat raportul conducerii Sindicatului „Sănătatea” și au discutat despre acțiunile întreprinse de Federație în perioada pandemică întru susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea pandemiei COVID-19.

“Pe parcursul anului 2020 Federația a întreprins acțiuni urgente în vederea asigurării siguranței personalului medical prin dispunerea de echipament și mijloace de protecție, instruirea și informarea personalului medical privind riscurile profesionale și măsurile necesare de protecție în condiții pandemice, precum și prin consolidarea sindicatului de ramură, sporirea profesionalismului și responsabilității liderilor și activului sindical. Dar cel mai important – am reușit să convingem autoritățile de necesitatea urgentă de majorare a veniturilor salariale și indemnizațiilor lucrătorilor medicali”, a menționat în raportul său Aurel Popovici, președintele FSSM.

Totodată, au fost trasate principalele obiective pentru perioada următoare și propuse câteva revendicări prioritare, cum ar fi:

Revendicarea 1: Majorarea cu 40% a salariilor tuturor angajaților  din sistemul de sănătate (categoria medical și non medical), începând cu 01.07.2021.

Revendicarea 2: Recunoașterea COVID-19 drept boală profesională pentru lucrătorii medicali implicați în tratamentul nemijlocit al virusului SARS-COV-2.

Revendicarea 3: Diminuarea vârstei de pensionare și stabilirea unor facilități în determinarea stagiului de cotizare pentru lucrătorii din sectorul sănătății care au fost implicați în tratamentul COVID-19.

De asemenea, în cadrul ședinței, sindicaliștii au discutat despre faptul că la finele anului 2021 expiră termenul de acțiune al Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2018-2021 și în acest context Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, în a doua jumătate a anului 2021, urmează să inițieze procedura de elaborare a proiectului și, ulterior, a negocierii Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2022-2025.

Informații utile