CONGRESUL VII AL FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

26/10/2020
CONGRESUL VII AL FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

Pe data de 23 octombrie 2020 s-au desfășurat lucrările Congresului VII al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

La Congres au participat delegații din toată țara, sindicaliști de la instituțiile din ramură, dar și vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dl Petru Chiriac.

Congresul a fost precedat de o campanie de alegeri la toate nivelurile, pe parcursul anilor 2019-2020. Organizațiile sindicale primare din instituțiile medicale au făcut totalurile activității pentru ultimii 5 ani și și-au ales liderii pentru următorul mandat.

În cadrul Congresului a fost prezentat Raportul de activitate al FSSM pentru anii 2015-2019, au fost alese organele de conducere și s-au trasat obiectivele strategice pentru perioada următoare.

În raportul de activitate, dl Aurel Popovici, președintele FSSM a menționat că pe tot parcursul activității‚ datorită colaborării strânse cu partenerii sociali, au fost întreprinse acțiuni în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă în instituțiile din ramură, majorării salariilor lucrătorilor medicali, îmbunătățirii aspectelor ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă, precum și apărării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat în instanțele de judecată.

În urma procedurii de vot, în calitate de președinte al FSSM, a fost reales Aurel Popovici, iar vicepreședinte – Igor Zubcu. La fel, au fost aleși membrii Consiliului Republican și ai Biroului Executiv.

Totodată, Congresul a aprobat Statutul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în redacție nouă, Programul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pe anii 2020-2025, precum și Revendicările Congresului VII al FSSM  către organele de conducere ale Republicii Moldova.

Informații utile