CONCURS!

29/06/2011

În atenţia membrilor de sindicat!
Se anunţă participarea Sindicatului „Sănătatea” la concursul pentru conferirea titlului onorific „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, pentru anul 2011, organizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Detalii privind Regulamentul şi Recomandările metodice cu privire la organizarea monitorizării (controlului) securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă de către liderii şi reprezentanţii sindicatelor pot fi găsite pe adresa www.sindicate.md.

Se recomandă participarea la concursul nominalizat a tuturor organelor sindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea”.

Informații utile