28 aprilie – Ziua Mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă

28/04/2021
28 aprilie – Ziua Mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă

Anual, la 28 aprilie marcăm Ziua Mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă, genericul din acest an fiind: “Anticipați, pregătiți și răspundeți la crize – Investiți acum în sisteme reziliente de siguranță și sănătate ocupațională”.

Scopul acestei zile este inițierea campaniilor de promovare a siguranței și sănătății la locul de muncă, precum și a muncii în condiții decente. În acest an, evenimentul se va focusa pe consolidarea și valorificarea fiecărui element al sistemelor naționale de siguranță și sănătate ocupațională pentru asigurarea rezistenței drept răspuns la crizele din prezent și viitor.

Pandemia COVID-19 a impus Guvernul, angajatorii și angajații să facă față unor provocări fără precedent și a demonstrat importanța și necesitatea îmbunătățirii sistemelor de siguranță și sănătate ocupațională, îndeosebi, a serviciilor de sănătate ocupațională atât la nivel național, cât și la nivel de întreprindere.

Sănătatea ocupațională este o ramură a medicinei și a sănătății publice, care se ocupă de bunăstarea fizică, mintală și socială a omului în relația cu munca și mediul său de muncă, cu adaptarea omului la muncă și a muncii la om (OMS).  Serviciile sănătății ocupaționale sunt orientate spre asigurarea muncitorilor cu condiții de muncă cât mai sigure și păstrarea sănătății.

Serviciile de sănătate ocupațională din unitățile de asistență medicală au un rol esențial în protejarea sănătății și siguranței angajaților, deoarece acestea contribuie la menținerea unei forțe de muncă sănătoase și funcționale.

La finele anului 2020, la nivel global, circa 14 % din infectările cu COVID-19 le revin angajaților care activează în serviciul medical, aproximativ 7000 de cazuri au fost fatale, iar unul dintre cinci angajați ai sistemului medical prezintă simptome ale depresiei și anxietății ca rezultat al muncii extenuante și în condiții de stres extrem în timpul pandemiei.

În Republica Moldova, din numărul total de cazuri înregistrate la finele anului 2020 (145873), 13913 le revine angajaților din sistemul medical, inclusiv: 4119 – medici, 5852 – asistente medicale, 1889 – infirmiere și 2053 – personal auxiliar. De asemenea, au fost înregistrate 78 de cazuri de deces în rândul lucrătorilor medicali.

În acest context, adoptarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 (1985) cu privire la serviciile sănătății ocupaționale este imperială situației actuale din țară. Ratificarea şi implementarea de către Republica Moldova a Convenţiei va contribui la perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi, prin urmare, la soluţionarea mai multor probleme şi anume:

– identificare şi evaluare a riscurilor pentru sănătate la locul de muncă;

– supraveghere a factorilor din mediul de muncă, care ar putea afecta sănătatea salariaţilor;

– participare la dezvoltarea programelor de îmbunătăţire a practicilor şi schimbul de informaţii în domeniu;

– supraveghere a sănătăţii salariaţilor, etc.

Scopul final al activităţii de securitate şi sănătate este protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii angajaţilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă care să la asigure acestora confortul fizic, psihic şi social. Totodată, serviciile robuste ale sănătății ocupaționale protejează nu numai viața, sănătatea și bunăstarea angajaților, dar asigură o pătură muncitorească calificată și cu experiență și, ca urmare, o creștere stabilă a economiei.

Informații utile