Convocarea Comisiei pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură

Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova, în calitate de partener social în domeniul sănătăţii, semnatar al Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021, pledează pentru modelul social european al promovării politicii sociale avantajoase lucrătorilor medicali, ceea ce presupune: un nivel ridicat al protecţiei sociale cu servicii de interes general; existenţa dialogului social, care presupune coordonarea politicilor cu acordurile colective, negociate de partenerii sociali; o atenţie deosebită acordată coeziunii sociale; un set de valori esenţiale comune, ca de pildă: politica nediscriminatorie, toleranţa, solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi, un nivel cât mai ridicat al ocupării, creşterea durabilă şi neinflaţionistă, competitivitatea economică, calitatea vieţii şi a mediului înconjurător.

Întru realizarea celor enunţate mai sus, Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova a adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină scrisoarea nr. 03-01/244 din 22.07.2019, prin care a solicitat numirea celor 4 membri şi 2 membri supleanţi din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi convocarea Comisiei pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură, în scopul stabilirii componenţei nominale a consiliilor de specialitate şi aprobarea planului de lucru pentru semestrul II al anului curent.

Scrisoarea nominalizată o puteți găsi AICI.