mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Introducere

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGEA nr. 1129 din 07.07.2000

Sindicatelor

Publicat: 19.10.2000 în Monitorul Oficial nr. 130, art. Nr. 919
Promulgat: 13.10.2000

MODIFICAT

LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06
L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

Parlamentul adopt? prezenta lege organic?.

Prezenta lege reglementeaz? raporturile sociale ce apar în leg?tur? cu realizarea de c?tre cet??eni a dreptului constitu?ional de a întemeia ?i de a se înscrie în sindicate, stabile?te cadrul juridic al întemeierii lor, garan?iile activit??ii, reglementeaz? rela?iile lor cu autorit??ile publice, patronii ?i cu asocia?iile patronilor.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar