mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul VII: Dispoziții finale și tranzitorii

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39

(1) Sindicatele, înregistrate în modul stabilit până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se supun reînregistrării.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Hotărârea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru ratificarea Legii U.R.S.S. nr.478-XII din 31 ianuarie 1991 cu privire la sindicate, la drepturile şi garanţiile activităţii lor.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar