mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul VI: Răspunderea pentru încălcarea legislației cu privire la sindicate și a statutelor lor

Capitolul VI

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA SINDICATE ŞI A STATUTELOR LOR

Articolul 37. Răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile publice, patronat şi sindicate

(1) Pentru încălcarea prezentei legi, a celorlalte acte normative privind sindicatele, a statutelor sindicatelor sau aplicarea legislaţiei în măsură să împiedice realizarea garanţiilor stabilite în activitatea sindicatelor, persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, patronatului şi sindicatelor răspund în conformitate cu legislaţia.

(2) Persoanele culpabile de împiedicarea activităţii legale a sindicatelor poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă, penală, în conformitate cu legislaţia.

Articolul 38. Modul de examinare a plângerilor

(1) Plângerile cu privire la încălcările prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative cu privire la sindicate, ale statutelor sindicatelor se examinează de instanţele judecătoreşti. Plângerile se înaintează de către organele sindicale respective şi de alte organe de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii.

(2) Hotărârile, încheierile şi sentinţele instanţelor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor plângeri pot fi atacate în conformitate cu legislaţia.

(3) Plângerile asupra hotărârilor (actelor) organelor sindicale şi asupra acţiunilor lucrătorilor (activiştilor) sindicali se examinează în conformitate cu legislaţia şi cu statutele sindicatelor.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar