FORMULARE

Model de scenariu pentru adunare/conferință de dare de seamă și alegeri;

Model de proces-verbal al ședinței Comitetului sindical;

Act de decontare a surselor financiare;

Act de primire-predare a documentelor (dosarelor) privind activitatea Comitetului sindical;

Deviz de venituri-cheltuieli;

Darea de seamă pentru odihna copiilor;

Darea de seamă bilete de tratament;

Demers pentru solicitarea ajutorului material;

Demers pentru solicitarea biletelor de tratament cu 50%;

Antet.