mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

FORMULARE

Deviz de venituri-cheltuieli;

Darea de seamă pentru odihna copiilor;

Darea de seamă bilete de tratament;

Demers pentru solicitarea ajutorului material;

Demers pentru solicitarea biletelor de tratament cu 50%;

Antet.

 

FORMULARE NECESARE PENTRU CONVOCAREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONFERINȚELOR/ADUNĂRILOR DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

Regulamentul privind convocarea, organizarea și desfăşurarea adunărilor/conferințelor de dare de seamă şi alegeri ale organelor de conducere ale organizațiilor membre din cadrul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Organele de lucru ale adunărilor/conferințelor de dare de seamă și alegeri;

Model de scenariu pentru organizarea și desfășurarea adunării/conferinței de dare de seamă și alegeri;

Model de raport de activitate;

Model de proces-verbal al ședinței Comisiei de numărare a voturilor din cadrul conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri;

Model de buletin de vot;

Model de proces-verbal al ședinței Comitetului sindical;

Extras din procesul verbal al conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri pentru alegerea delegatului la Congresul VI al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Extras din procesul verbal al conferinței/adunării de dare de seamă și alegeri pentru alegerea membrului Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova;

Act de decontare a surselor financiare;

Act de primire-predare a documentelor (dosarelor) privind activitatea Comitetului sindical;

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar