AVIZ-MOTIVAȚIE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificărilor la anexele Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016

Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova a examinat proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificărilor la anexele Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției” și vă informează că avizează negativ acest proiect, motivele sunt expuse în tabelul anexat.

Concomitent, menționăm că acest proiect nu a fost examinat în cadrul Comisiei pentru dialog social (nivel de ramură), astfel fiind ignorate principiile dialogului social.

Documentul menționat îl puteți găsi AICI.

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati