Apel pentru consolidarea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social

Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova, în calitatea sa de partener social în domeniul sănătăţii, a adresat scrisoarea, nr. 03-01/285 din 13.08.2019, către ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, dna Ala Nemerenco, prin care menționează că, în conformitate cu art.31 din Acordul de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), politica privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții.

Scrisoarea menționată o puteți găsi AICI.

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati