mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Realizarea Programului educațional „Formare de Formatori” al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Dezvoltarea sistemului educațional este un obiectiv de bază al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, care joacă un rol esențial în dezvoltarea și modernizarea Sindicatului. Condițiile și situația social-economică în schimbare, reformele din sistemul sănătății cer și o modificare a formelor și metodelor de activitate a organelor sindicale, iar rezultatele depind în mare măsură de nivelul de pregătire a cadrelor și activului sindical, de competența, profesionalismul și calificarea lor. Scopul educației sindicale este instruirea continuă a activului sindical și membrilor de sindicat, care să asigure: un nivel de cunoștințe și abilități ce ar corespunde condițiilor contemporane și actualității problemelor sindicale; informarea la timp a membrilor de sindicat; crearea condițiilor de creștere profesională și a șanselor în câmpul muncii.

Politica educațională a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, stabilită de către Congresul VI din 29.05.2015, prin aprobarea Strategiei Federației în domeniul educației și formării sindicale, prevede realizarea unui program de formare de formatori în colaborare cu Institutul Muncii al sindicatelor și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Întru realizarea acestui obiectiv, Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a adoptat Statutul și Regulamentul de atestare ale formatorului, Concepția și Programul educațional „Formare de formatori”, care a fost susținut și aprobat de către Consiliul educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Obiectivul general al Programului a fost instruirea unui grup de formatori sindicali privind rolul, funcțiile și specificul educației și formării sindicale, particularitățile de manifestare și tehnicile de învățare a adulților.

Pentru formare a fost selectat un grup de lideri și activiști sindicali, doritori de a deveni formatori calificați, capabili să conceapă și să desfășoare cursuri practice de instruire de înaltă calitate pentru membrii de sindicat și activul sindical de diferite niveluri.

În luna noiembrie 2017 a fost organizată și desfășurată prima sesiune din cadrul Programului, care a cuprins următoarele module: principiile și legitățile învățării adulților; motivațiile și barierele învățării la adulți; rolul formatorului sindical; comunicarea interpersonală; stiluri de învățare; sistemul asigurărilor sociale; tactica sindicatelor în contextul ultimelor modificări și completări în legislația muncii.

În lunile mai și octombrie ale anului curent, au fost desfășurate următoarele două sesiuni din cadrul Programului, care au cuprins temele: tehnici moderne de instruire; crearea atmosferei și realizarea activităților de instruire activă; reguli de întocmire și conținutul suporturilor de curs; arta oratorică; modul de acordare a garanțiilor și calculare a compensațiilor în sistemul asigurărilor sociale de stat; managementul proiectului, inclusiv a unui proces de formare eficient; tehnici pedagogice de predare în echipă și evaluare a activității de formare etc.

La sesiunea finală, desfășurată în perioada 5-7 decembrie curent, a avut loc evaluarea generală a Programului cu prezentarea proiectelor individuale a formatorilor în formare și certificarea lor de către Comisia de conferire a gradelor de calificare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Astfel, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a reușit să-și mărească substanțial corpul didactic cu noi formatori sindicali competenți și bine instruiți. Este de datoria decidenților Federației să-i protejeze și susțină, folosind la maxim competențele și profesionalismul lor spre binele Sindicatului și membrilor săi.

 

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar