mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Ședința ordinară a Executivului Federației „Sănătatea”

La 2 martie curent, a avut loc ședința Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, cu participarea membrilor Executivului și ai Comisiei de Cenzori. În cadrul lucrărilor ședinței s-au discutat chestiuni de organizare și desfășurare a ședinței Consiliului Republican al Federației, care va avea loc pe 30 martie 2018.

Concomitent, specialiștii și consilierii Federației au informat audiența despre situația actuală privind prezentarea rapoartelor anuale, menționând atitudinea responsabilă și obiectivă a fiecărui lider și trezorier sindical la prezentarea datelor. Membrilor Executivului li s-a adus la cunoștință și informația cu privire la planul distribuirii biletelor de tratament de la Casa Națională de Asigurări Sociale, specificându-se repetat importanța distribuirii biletelor în conformitate cu Regulamentul.

Cel mai actual și important subiect discutat a fost cel cu privire la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021. Au fost discutate modificările și completările la actuala convenție menționându-se în special pct.4 al Convenției „Sub incidența prezentei Convenții colective cad salariații, membrii de sindicat și angajatorii care au împuternicit reprezentanții lor (Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie Convenția colectivă în numele acestora, în limitele angajamentelor asumate, precum salariații și angajatorii care au aderat după încheierea acesteia.”. Totodată, s-a hotărât, ca anul acesta să se deruleze campania „Contractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”, pentru ce toți membrii Executivului au votat unanim.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar