mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

I M P O R T A N T!!! pentru Centrele de Sănătate Publică!!!

Stimaţi colegi din Centrele de Sănătate Publică!!!

În adresa Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova au parvenit un şir de adresări din colectivele de muncă ale CSP cu privire la interpretarea unui text pe care îl publicăm mai jos:

În legătură cu reorganizarea actuală, în scopul asigurării executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.705 din 06.09.2017 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică şi în conformitate cu art.86 alin.(1) lit. y¹ din Codul muncii, de emis ordin cu privire la concedierea salariaţilor pe motiv de deţinere de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, înregistrat cu data de 19.02.2018. toate persoanele cu statut de pensionar pentru limita de vârstă vor fi eliberaţi după expirarea a 10 zile lucrătoare de la emiterea ordinului. Pentru acordarea suportului în acest sens, am elaborat proiect de ordin (se anexează) ”.

Suntem indignaţi de faptul că unii factori de decizie consideră că în legătură cu reorganizarea şi în scopul asigurării executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.705 din 06.09.2017 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, trebuie de emis ordin de concediere a salariaţilor pentru motivul deţinerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, începând cu 19.02.2018. În acest sens, factorii de decizie au pregătit şi un proiect de ordin-tip.

Menţionăm, că este o situaţie fără precedent, lipsită de suport juridic şi cu tendinţe de discriminare a salariaţilor. Nu vedem nici o legătură cauzală între executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.705 din 06.09.2017 şi concedierea salariaţilor pentru motivul deţinerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă.

Reieşind din situaţia incertă şi confuză, insistăm să atrageţi atenţia la următoarele momente:

- Mesajele primite pe adresele electronice sau alt tip de mesaje care nu au forma unui act normativ cu caracter imperativ, NU sunt pentru executare.

- Punctul 6 din Hotărârea Guvernului nr.705 din 06.09.2017 prevede că, După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, personalul autorităţilor va fi preavizat referitor la reorganizare şi transfer, conform prevederilor legislaţiei muncii. Disponibilizarea salariaţilor care refuză transferul la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.

- Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite şi pentru motivul: y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

Aici, atragem atenţia Angajatorilor la cuvintele „se admite”, adică nu este obligatoriu.

Or, disponibilizarea, în sensul Hotărârii Guvernului nr.705 din 06.09.2017, îi va afecta doar pe salariaţii care vor refuza transferul la ANSP.

- Deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă trebuie fie dovedit de către angajator prin anexarea la ordinul de concediere a unei copii a actului prin care a fost dobândit acest statut. Or, statutul de pensionar nu este egal cu atingerea vârstei care dă dreptul la pensie. Atenţie, în vederea evitării posibilelor litigii individuale de muncă!

- Concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite doar în condiţiile art. 87 din Codul muncii şi cu respectarea prevederilor punctului 34 din Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021, în vigoare de la 31.01.2018.

- Punctul 36 din Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 prevede imperativ că, la demisionarea/concedierea persoanelor în legătură cu atingerea vârstei de pensie (deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă), angajatorul acordă acestuia o indemnizaţie unică în mărimea unui salariu mediu lunar.

Deci, în ordinul de concediere a salariatului care deţine statutul de pensionar, angajatorul trebuie să prevadă şi calculele respective.

Stimaţi angajatori, sunteți obligați să respectaţi legislaţia muncii şi drepturile salariaţilor la muncă decentă!!!

Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar