mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Semnarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021

Astăzi, 31 ianuarie 2018, partenerii sociali din sectorul sănătății, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova au semnat Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021.

Convenţia are drept scop apărarea garanţiilor salariaţilor reprezentaţi de către Federația Sindicală „Sănătatea” şi este obligatorie pentru aplicare în toate unităţile din sectorul sănătății din Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare.

Obiectivele prioritare ale Convenției sunt realizarea măsurilor coordonate ce ţin de: dezvoltarea şi modernizarea ramurii sănătăţii; eficacitatea asistenței medicale populației; apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale minime pentru salariaţii, membri de sindicat, elevii și studenții din instituţiile medico-sanitare, farmaceutice, de învăţământ, alte instituţii din sistemul sănătăţii; asigurării drepturilor și garanțiilor de activitate a sindicatului, reprezentant al salariaților.

 

Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 cuprinde treisprezece capitole, printre care: Dezvoltarea şi modernizarea sistemului sănătăţii; Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea acţiunii contractelor individuale de muncă; Utilizarea forţei de muncă şi formarea profesională; Drepturile şi obligaţiile generale ale angajatorului şi salariatului; Timpul de muncă, de odihnă şi acordarea concediilor; Salarizarea şi normarea muncii; Securitatea şi sănătatea în muncă; Dezvoltarea parteneriatului social în sfera muncii; Reglementarea activităţii organelor sindicale - reprezentanţi ai salariaţilor; Soluţionarea conflictelor colective de muncă; Hărţuirea la locul de muncă.

Sub incidența Convenții colective, semnată astăzi, cad salariații, membrii de sindicat și angajatorii care au împuternicit reprezentanții lor (Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie Convenția colectivă în numele acestora, în limitele angajamentelor asumate, precum salariații și angajatorii care au aderat după încheierea acesteia.

Această Convenţie colectivă constituie baza de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă la nivelul mun. Chişinău şi mun. Bălţi, UTA Găgăuzia și de Unităţi.

În lumina celor relatate, Vă informăm că Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a adoptat la 21 decembrie 2017, o hotărâre prin care a declarat „Anul 2018 - anul Convențiilor/Contractelor colective de muncă”.

Menționăm că Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova este centrul sindical național-ramural care a dat startul Anului Convențiilor/Contractelor colective de muncă.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar